MILJÖPOLICY

Vår kvalitet– och miljöpolicy präglas av ett affärsmässigt arbetssätt koncentrerat till att: 
 
  • Använda produkter på marknaden av bästa kvalitet
  • Arbeta mot våra kunder för ökad användning av produkter med liten miljöpåverkan
  • Arbeta med miljömedvetna leverantörer
  • Vara medveten om, och arbeta efter varje ny arbetsplatspolicy samt nya rutiner gällande kvalitet, miljö och säkerhet
  • Minimera mängden avfall
  • Sköta avfallshantering enligt gällande lagar och andra krav
  • Minimera användningen av kemikalier
  • Alla anställda har kunskap och medvetenhet om företagets kvalitets– och miljöarbete samt företagets påverkan på miljön.
IMG2IMG2
IMG2