Pumptjänst

Pumptjänst riktar sig främst till byggentreprenörer och återförsäljare som behöver hjälp vid mindre till medelstora jobb. Pumptjänst innebär att vår instruktör finns på plats på avtalad tid och dennes uppgift är att hjälpa kunden med etablering av maskin och igångkörning av läggning .

Instruktören, som har stor kunskap inom området, säkerställer att produkten har rätt blandningsförhållande under hela läggningen.

​​​​​​​Den personliga kontakten, tillsammans med hög kompetens i fråga om produkter och maskinsystem från Weber, har gjort pumpinstruktörsteamet mycket efterfrågat.
Pumpservice finns att boka som hel- och halvdag inom 5 mil från depå
IMG3IMG3
IMG3
Krav på arbetsplats och köpare: 
  • Uppställningsplats för transportbuss och mixerpump. 
  • Vatten framdraget till plats där maskinen skall stå. Slangen ska vara försedd med Atlas- eller Gardenakoppling 
  • Elkabel med 5 polig kontakt skall finnas framdragen till samma plats. 400 V 16 A med tröga säkringar. Automatsäkring ska vara klassad C ej A eller B. 
  • Rengöringsmöjligheter. 
  • Två personer med eget ansvar utför själva läggningen under ledning av vår instruktör.
  • Våra instruktörer säkerställer att produkten har rätt blandningsförhållanden, kunden har sedan fullt entreprenadansvar för läggningens resultat.